Giovelli Technology
首頁 關於喬百利 產品資訊 解決方案 導入實例 最新消息 聯絡我們
 首頁 》數位看板導入實例 》更多專案 》客服中心

客戶服務中心導入實例
 

  全省ASUS皇家俱樂部  

全省ASUS皇家俱樂部 全省ASUS皇家俱樂部
     
     
  知名國際商辦客服櫃檯  
  知名國際商辦客服櫃檯-叫號導引 知名國際商辦客服櫃檯-叫號導引
     
     
  知名百貨廣場週年慶客戶服務中心  
  知名百貨商場客服中心活動會場 知名百貨商場客服中心活動會場
     
     
  知名百貨廣場週年慶客戶服務中心-租賃
  知名百貨商場客服中心活動會場 知名百貨商場客服中心活動會場
     
     
  知名電信公司 iPhone 6首賣活動-租賃
  知名電信公司 iPhone 6首賣活動 知名電信公司 iPhone 6首賣活動